• zakładanie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz zgłaszanie spółek lub wspólników do US, GUS i ZUS
  • zakładanie spółek w systemie S24
  • dokonywanie wpisów w rejestrze przedsiębiorców KRS
  • przygotowanie uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
  • opracowywanie i doradztwo w zakresie zmian umów spółek
  • doradztwo i obsługa prawna transakcji łączenia, przekształcenia i przejmowanie spółek handlowych
  • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółek, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • prowadzenie spraw o wyłączenie wspólnika, pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji spółki
  • reprezentacja w postępowaniach odszkodowawczych między spółką, a wspólnikami, członkami zarządu, członkami rady nadzorczej i likwidatorami
  • skarżenie uchwał zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeń akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych
  • doradztwo przy likwidacji spółek handlowych

 • Kancelaria p. Kerplika działa sprawnie i szybko, z wysoką kulturą i dbałością o szczegóły. Nie mamy zastrzeżeń co do współpracy. Polecamy.

  Draftel

  Konkretnie, szybko, fachowo i na temat, mecenas jak nie odbiera to oddzwoni, otworzył spółkę i załatwił wszystkie papiery szybciej niż to przewidywałem. Rozwiąże każdy problem i przede wszystkim jest człowiekiem. POLECAM usługi tej kancelarii.

  MD Builders sp. z o.o.