• Prowadzenie spraw sądowych dotyczących:

  • sporów umownych w tym z umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, o dzieło, o roboty budowlane, użyczenia, pożyczki, zlecenia, agencyjnej, komisu, przewozu, przechowania, spółki cywilnej, ubezpieczenia, poręczenia, darowizny, renty, dożywocia
  • stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy
  • rekojmii za wady i realizacji praw z gwarancji
  • roszczeń z czynów niedozwolonych – odszkodowania za szkody osobowe i majątkowe, renty z tytułu niezdolności do pracy
  • ochrony dób osobistych
  • odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także utraconych korzyści
  • uznania czynności dłużnika za bezskuteczne (skarga pauliańska)
  • uznania postanowień umów zawieranych z konsumentem za niedozwolone
  • bezpodstawnego wzbogacenia

  Prowadzenie korespondencji przedsądowej, negocjacji i wysyłanie wezwań do zapłaty

  Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie ugód

  Przygotowywanie i analizowanie umów cywilnoprawnych

 • Właśnie powierzyłem kancelarii „KERPLIK” kolejną (czwartą) sprawę o zapłatę ( wynajem lokali ) Pierwsza zakończona sukcesem, zaległość na koncie, druga, czekam na działania komornicze, trzecia ma się ku końcowi, czwarta, właśnie Pan Mecenas przygotowuje dokumentację. Rzetelni, kompetentni pracownicy. Nie ma kłopotów z kontaktem telefonicznym z biurem jak i z Panem Mecenasem. Koszty pomocy prawnej w rozsądnych granicach. Jestem bardzo zadowolony i polecam. Nie warto odpuszczać nawet 500,00 zł mając taką kancelarię.  Pozdrawiam obecnych jak i przyszłych klientów kancelarii „KERPLIK”

  PiotrK

  Szczerze polecamy kancelarię mecenasa Kerplika. Za namową zięcia zgłosiliśmy się ze sprawą w naszym przekonaniu beznadziejną, a okazało się że mecenas uwolnił nas od egzekucji komorniczej w wysokości ponad 100000. Dodatkowo uzyskał zwrot niesłusznie wyegzekwowanej dość znacznej sumy.

  Jeszcze raz polecamy kancelarię wszystkim potrzebującym pomocy prawnej. Porada dużo nie kosztuje a można tak jak w naszym przypadku uwolnić się od problemów i jeszcze coś zyskać.

  PS. Po wygranej rozprawie widok miny na twarzy strony przeciwnej – bezcenny.

  Grażyna i Piotr

  W obecnej rzeczywistości trudno stawić czoła wyzwaniu jakie niesie ze sobą pozew sądowy. Kancelaria p.Jacka Kerplika zajęła się moją sprawą, w sposób profesjonalny. Zawsze miałem dostęp do osoby, która mogła udzielić mi niezbędnych informacji związanych z przebiegiem sprawy, dzięki czemu uniknąłem poważnych kłopotów w tym również finansowych.

  Jeśli będę potrzebował pomocy prawnej, na pewno zwrócę się do kancelarii, która wsparła mnie wiedzą w trudnej sytuacji.

  Andrzej

  Kancelaria Adwokacka KERPLIK prowadziła windykację kilku niezapłaconych należności w tym jedna była PRZEDAWNIONA!

  Wszystkie należności zostały odzyskane wraz z odsetkami.

  Polecam usługi tej Kancelarii.

  PPH JABU Jan Butkiewicz

  Wszelkie trudności związane z nieuczciwymi zleceniodawcami a co za tym idzie problemy z odzyskaniem płatności za FV zlecam Panu Adwokatowi Kerplikowi jak do tej pory skuteczność 100%.

  AnMar

  Bardzo kompetentna obsługa na wysokim poziomie za rozsądne pieniądze. Polecam wszystkim.

  Wojciech Jan Żurakowski

  Pan mecenas Kerplik jest dobrym prawnikiem. Dość sprawnie odzyskał należności od mojego dłużnika z procentem . Poleciłem następna sprawę prawie przegrana ,ale i w tej sprawie odzyskałem to co straciłem.  W całym toku dwóch spraw praktycznie wszystkim się zajął. Oby więcej było takich prawników z pasją i zacięciem. Dziękuje za pomoc i polecam Pana mecenasa.

  Andrzej Krugowiec

 • Dnia 24 czerwca 2014 roku została ogłoszona ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku. Ustawa ujednolica prawo ochrony konsumentów wprowadzając szereg zmian w przepisach Kodeksu cywilnego oraz zastępując postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm. 9). Ustawa reguluje obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.