• Prowadzenie spraw administracyjnych przez organami pierwszej i drugiej instancji (wnoszenie odwołań, zażaleń, skarg)

    Reprezentacja w postępowaniach przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  • Doradztwo w sprawach pozasądowych rozliczane jest ryczałtowo wg uzgodnionej stawki za określona czynność (pismo) albo według stawki za godzinę pracy. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne czynności zależy od ich skomplikowania i jest ustalane indywidualnie. Stawka za godzinę pracy wynosi 150 złotych plus podatek VAT. Rozliczenie następuje na podstawie zestawienia czasu pracy z dokładnością do 5 minut.

    Prowadzenie spraw sądowych i przed organami administracji rozliczane jest wg uzgodnionego dla danej sprawy wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie jest płatne w 50 % po wniesieniu pierwszego pisma i w 50 % po wyznaczeniu terminu rozprawy lub zakończeniu postępowania w danej instancji. Wynagrodzenie ryczałtowe jest ustalane za prowadzenie sprawy w jednaj instancji. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w kolejnych instancjach stanowi 50-75 % wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w pierwszej instancji.

    Porada prawna kosztuje 150 złotych brutto lub jest rozliczana zgodnie z czasem pracy.