1. udzielamy  porad z zakresu prawa podatkowego (podatki dochodowe, podatki lokalne, opłata skarbowa, podatek od spadków i darowizn i in) i celnego
  2. przygotowujemy wnioski o interpretacje podatkowe
  3. doradzamy i reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych (postępowanie wyjaśniające, kontrole podatkowe i in.) oraz w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych
  4. przygotowujemy deklaracje i zeznania podatkowe, w tym zeznania roczne oraz dotyczące podatku od spadków i darowizn
  5. porządzamy opinie prawne z zakresu prawa podatkowego i celnego
  6. oraz w sprawach egzekucji administracyjnej należności podatkowych i celny
  7. reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących obowiązków podatkowych i celnych przed sądami administracyjnymi
  8. przed organami podatkowymi i celnymi, a także prowadzimy sprawy związane z obowiązkami podatkowymi i celnym przed sądami administracyjnym

 • Usługi z zakresu prawa podatkowego i celnego wykonywane są w ramach zawodu doradcy podatkowego od 2015 roku, ale już od 2009 roku świadczone były usługi z zakresu podatków i ceł w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej.

  • porady prawne są rozliczane stawką ryczałtową od 100 złotych za poradę, a ostateczna cena zależy od ilości spotkań oraz skomplikowania problemu
  • sporządzanie deklaracji podatkowych rozliczane jest ryczałtowo
  • opinie prawne i wnioski o interpretacje podatkowe są rozliczane wynagrodzeniem ryczałtowym lub zależnie od ilości czasu na sporządzenie opinii
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnym rozliczana jest ryczałtowo, a wysokość ryczałtu zależy od wysokości spornego zobowiązania, albo w sposób mieszany zależny od wyniku, w którym znaczna część wynagrodzenie jest zależne od pozytywnego zakończenia postępowania dla podatnika

  [/accordion-item]

  [/accordion]