1. udzielamy  porad z zakresu prawa podatkowego (podatki dochodowe, podatki lokalne, opłata skarbowa, podatek od spadków i darowizn i in)
  2. przygotowujemy wnioski o interpretacje podatkowe
  3. przygotowujemy deklaracje i zeznania podatkowe, w tym zeznania roczne oraz dotyczące podatku od spadków i darowizn
  4. sporządzamy opinie i analizy z z zakresu prawa podatkowego
  5. reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących obowiązków podatkowych  przed sądami administracyjny. a także przed organami podatkowymi i celnymi, a także prowadzimy sprawy związane z obowiązkami podatkowymi i celnym przed sądami administracyjnym

 • Usługi z zakresu prawa podatkowego i celnego wykonywane są w ramach zawodu doradcy podatkowego od 2015 roku, ale już od 2009 roku świadczone były usługi z zakresu podatków i ceł w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej. Spółka KERPLIK | KIERUZEL | PIEKARSKA KSIĘGOWOŚĆ | DORADZTWO PODATKOWE sp. z o.o. powstałą w 2019 roku i jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod numerem 619.

  • porady prawne są rozliczane stawką ryczałtową od 150 złotych za poradę, a ostateczna cena zależy od ilości spotkań oraz skomplikowania problemu
  • sporządzanie deklaracji podatkowych rozliczane jest ryczałtowo
  • opinie prawne i wnioski o interpretacje podatkowe są rozliczane wynagrodzeniem ryczałtowym lub zależnie od ilości czasu na sporządzenie opinii
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnym rozliczana jest ryczałtowo, a wysokość ryczałtu zależy od wysokości spornego zobowiązania, albo w sposób mieszany zależny od wyniku, w którym znaczna część wynagrodzenie jest zależne od pozytywnego zakończenia postępowania dla podatnika.