• Prowadzimy kompleksową obsługę windykacyjną, którą kierujemy przede wszystkim do firm, ale dochodzimy także roszczeń osób prywatnych.

  Z naszych usług można korzystać już w momencie, gdy zapłata należności zaczyna być sporna. Kancelaria prowadzi negocjacje z dłużnikami, kieruje wezwania do zapłaty, jak również podejmuje kontakt telefoniczny z dłużnikiem.

  Gdy windykacja miękka nie przynosi efektu prowadzimy windykację sądową kierując pozwy o zapłatę i reprezentujemy w postępowaniu sądowych na wszystkich etapach postępowania sądowego.

  W dalszej kolejności prowadzimy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne dążąc do wyegzekwowania należności naszych klientów nie zdając się jednak wyłączenie na inicjatywę komornika, ale także wykorzystujemy dostępne środki celem ustalenia majątku dłużnika. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jakie sposoby egzekucji rokują największe szanse na odzyskanie wierzytelności. W przypadku, gdy działania komornika nie przynoszą spodziewanego efektu prowadzimy także sprawy o pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu, ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami, czy o uznanie rozporządzeń majątkiem dłużnika za bezskuteczne.

  Gdy wszystkie podejmowane działania nie przynoszą efektu podejmujemy działania mające na celu zminimalizowanie strat związanych z nieściągalnością wierzytelność – korekty podatku dochodowego i VAT.

 • Jak w każdej firmie dużym problemem jest terminowe regulowanie należności przez kontrahentów i w tym zakresie nieprzerwanie od 2011 korzystamy z usług KERPLIK PRAWO |KSIĘGOWOŚĆ | PODATKI powierzając sprawy od etapu windykacji przedsądowej przez dochodzenie roszczeń przed sądami po egzekucje komornicze oraz zwracając się o porady prawne w pozostałym zakresie działalności firmy. Dotychczasowa współpraca przebiega bez zarzutu i mamy pewność, że w sporze z nielojalnym kontrahentem mam za sobą profesjonalną kancelarię prawną, na której mogę polegać.

  Arek Faluta

  Kancelaria p. Kerplika działa sprawnie i szybko, z wysoką kulturą i dbałością o szczegóły. Nie mamy zastrzeżeń co do współpracy. Polecamy.

  Draftel

  Wszelkie trudności związane z nieuczciwymi zleceniodawcami a co za tym idzie problemy z odzyskaniem płatności za FV zlecam Panu Adwokatowi Kerplikowi jak do tej pory skuteczność 100%.

  AnMar

  Kancelaria Adwokacka KERPLIK prowadziła windykację kilku niezapłaconych należności w tym jedna była PRZEDAWNIONA!

  Wszystkie należności zostały odzyskane wraz z odsetkami.

  Polecam usługi tej Kancelarii.

  PPH JABU Jan Butkiewicz

  Panu Jackowi powinienem wystawić trzy jak najbardziej pozytywne opinie. Trzy sprawy i trzy wygrane. Wszystkie dotyczyły szkód komunikacyjnych.

  Trochę to trwało, od 3 do 12 miesięcy ( najbardziej oporna była Warta) ale otrzymałem dopłaty w wysokości około 100% pierwotnie przyznanych odszkodowań. Wynagrodzenie Pana Mecenasa prowizyjne, sprawdziłem najniższe w Szczecinie, to było dla mnie ważne, ale najważniejsza skuteczność czyli wygrane sprawy.

  Grzegorz

  Pan mecenas Kerplik jest dobrym prawnikiem. Dość sprawnie odzyskał należności od mojego dłużnika z procentem . Poleciłem następna sprawę prawie przegrana ,ale i w tej sprawie odzyskałem to co straciłem.  W całym toku dwóch spraw praktycznie wszystkim się zajął. Oby więcej było takich prawników z pasją i zacięciem. Dziękuje za pomoc i polecam Pana mecenasa.

  Andrzej Krugowiec

  W obecnej rzeczywistości trudno stawić czoła wyzwaniu jakie niesie ze sobą pozew sądowy. Kancelaria p.Jacka Kerplika zajęła się moją sprawą, w sposób profesjonalny. Zawsze miałem dostęp do osoby, która mogła udzielić mi niezbędnych informacji związanych z przebiegiem sprawy, dzięki czemu uniknąłem poważnych kłopotów w tym również finansowych.

  Jeśli będę potrzebował pomocy prawnej, na pewno zwrócę się do kancelarii, która wsparła mnie wiedzą w trudnej sytuacji.

  Andrzej

  Właśnie powierzyłem kancelarii „KERPLIK” kolejną (czwartą) sprawę o zapłatę ( wynajem lokali ) Pierwsza zakończona sukcesem, zaległość na koncie, druga, czekam na działania komornicze, trzecia ma się ku końcowi, czwarta, właśnie Pan Mecenas przygotowuje dokumentację. Rzetelni, kompetentni pracownicy. Nie ma kłopotów z kontaktem telefonicznym z biurem jak i z Panem Mecenasem. Koszty pomocy prawnej w rozsądnych granicach. Jestem bardzo zadowolony i polecam. Nie warto odpuszczać nawet 500,00 zł mając taką kancelarię.  Pozdrawiam obecnych jak i przyszłych klientów kancelarii „KERPLIK”

  PiotrK

 • Czy należy żądać podpisywania faktur?

  Jeżeli chodzi o przepisy podatkowe to nie wymagają one by każde wystawiona faktura była podpisana przed dłużnika. Nie oznacza to jednak, że podpis kontrahenta pod fakturą nie ma żadnego znaczenie. Zgodnie z przepisami jakie stosuje sąd w postępowaniu cywilnym podpisana faktura może być podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W postępowaniu nakazowym obowiązują 4-krotnie niższe opłaty od pozwu, a nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest podstawą do wszczęcia postępowania zabezpieczającego, które pozwala na rozpoczęcie odzyskiwania należności jeszcze w  trakcie procesu.

  Czy można obciążyć dłużnika kosztem prowizji za odzyskanie należności?

  przerzucenie ciężaru kosztu prowizji za odzyskanie należności jest możliwe, jeżeli sprawa dotyczy wierzytelności między przedsiębiorcami. Podstawą do takiego obciążenia są przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  Jakie koszty windykacji ponosi dłużnik?

  W przypadkach umów, do których stosuje się ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi niezależnie od prawa do odsetek przysługuje od dłużnika równowartość 40 EUR przeliczanych według kursu z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego datę uzyskania prawo do odsetek.

  Jakie odsetki przysługują od dłużnika?

  W przypadku nieuregulowania należności można windykować od dłużnika nie tylko należność główną, ale także odsetki. Ich wysokość zależy od tego, czy wierzytelność dotyczy umowy między przedsiębiorcami, czy nie. W tym drugim przypadku należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, które są wyższe  od odsetek ustawowych za opóźnienie należnych w pozostałych sytuacjach.

 •   Kwota wierzytelności w złotych Uwagi
  Niezależnie od wyniku 150 złotych + VAT niezależnie od tego czy wierzytelność zostanie odzyskana Wynagrodzenie naliczane jest przy przystąpieniu do realizacji zlecenia i przysługuje niezależnie od tego czy wierzytelności zostanie odzyskana
    Wysokości wierzytelności  
  Premia od wyniku (Success Fee) 1500-10000 PLN Od 10001 PLN

  Płatność po odzyskaniu wierzytelności od dłużnika

  50 % w przypadku odzyskania wierzytelności na etapie przedsądowym

  W przypadku kilku wierzytelności wysokość podlega negocjacjom

  od 10% + VAT

   

  od 5 % + VAT

   

  Koszty zastępstwa procesowego W wysokości przyznanej przez sąd powiększone o podatek VAT Płatność po odzyskaniu wierzytelności od dłużnika

  W przypadku nie zasądzenia kosztów procesu w całości koszty zasądzone przypadają w pierwszej kolejności na koszty zastępstwa procesowego do wysokości kosztów zasądzonych przez sąd

 • Jeżeli nasza oferta jest interesująca zadzwoń do nas, skorzystaj z chatu w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz maila poprzez poniższy formularz.

  Imię i nazwisko/nazwa firmy(wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przesyłanie oferty handlowej