• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji VAT
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • rozliczenia z ZUS
  • rozliczenia pracowników i zleceniobiorców

 • Usługi z zakresu prawa podatkowego i celnego wykonywane są w ramach zawodu doradcy podatkowego od 2015 roku, ale już od 2009 roku świadczone były usługi z zakresu podatków i ceł w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej. Spółka KERPLIK | KIERUZEL | PIEKARSKA KSIĘGOWOŚĆ | DORADZTWO PODATKOWE sp. z o.o. powstała w 2019 roku, ale kontynuuje działalność biura rachunkowego F.U.H. Baron Krystyna Piekarska, które działała w branży księgowej od 1994 roku.

  W obecnych realiach usługi księgowe może świadczyć je każdy bez przynależności do korporacji zawodowej, czy bez posiadania odpowiednik kwalifikacji zawodowych. Doradcy podatkowi mogą wykonywać zawód po uzyskaniu wpisu na listę doradców podatkowych po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Finansów, są objęci ustawową tajemnicą zawodową, co nie dotyczy biur rachunkowych, mają obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w postaci szkoleń zawodowych, obowiązują ich ścisłe zasady etyki zawodowej, są uprawnieni do udzielania doradztwa podatkowego w tym doradzania korzystniejszych rozwiązań podatkowych, co jest zakazane biurom rachunkowym, a także są uprawnieniu do reprezentacji w kontrolach podatkowych i postępowaniach podatkowych.

  Zarówno doradcy podatkowi jak i spółki doradztwa podatkowego są także objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC w zakresie świadczonych usług księgowych, jak i doradztwa podatkowego.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 100 złotych netto miesięcznie.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 150 złotych miesięcznie
  • Księgi rachunkowe od 500 złotych netto miesięcznie.
  • Usługa kadrowo-płacowa 50 złotych brutto miesięcznie za każdą osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. W przypadku większej ilości osób cena za osobę ulega obniżeniu.

  Powyższe ceny są orientacyjne i są ustalane indywidualnie z każdym klientem i zależą m. in. od branży prowadzonej działalności, prowadzenie lub nie rejestrów podatku od towarów i usług. Zwykle cena za usługę jest ustalana wstępnie i renegocjowana po 3 miesiącach współpracy zależnie od faktycznej ilości dostarczanych dokumentów, terminowości dostarczania dokumentów oraz terminowości płatności na naszą rzecz.