• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji VAT
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • rozliczenia z ZUS
  • rozliczenia pracowników i zleceniobiorców

 • Korzystając z usług księgowości w naszej firmie można także skorzystać z stałego lub doraźnych usług doradcy podatkowego celem optymalizacji opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, wyboru formy prowadzenia działalności, jak i sposobu rozliczenie podatków  w tym podatku od towarów i usług oraz podatku VAT.

   

 • Jaką wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Podstawowa formą rozliczeń podatku dochodowego dla osób fizycznych jest podatkowa książka przychodów i rozchodów. W takim wypadku wysokość podatku jest ustalana od dochodu, który jest równy przychodom pomniejszonym o koszty prowadzenia firmy. Jeżeli jednak firma osiąga duże ponad 1200000 EUR musi prowadzić księgi rachunkowe. Z drugiej strony ustawodawca przewidział możliwość rozliczenia się z podatku dochodowego na podstawie ewidencji przychodów, gdzie nie uwzględnia się koszów jego uzyskania, ale jednocześnie stawka podatku jest niższa niż na zasadach ogólnych. Z kolei najmniejsi przedsiębiorcy prowadzący określone rodzaje działalności mogą rozliczać się w formie kary podatkowej opłacając podatek określony w decyzji Urzędu skarbowego.

  Czy co miesiąc należy składać deklaracje rozliczeniowa ZUS?

  Zasada jest, że każdy płatnik składek powinien złożyć po zakończeniu miesiąca deklaracje rozliczeniowa DRA i imienne raporty miesięczne niezależnie od tego, czy wykazuje w niej składki do zapłaty. Praktycznie w każdym miesiącu jednak takie składki wystąpią, gdyż płatnik musi odprowadzić składki za siebie. Jedynie przedsiębiorcy opłacający składki tylko za siebie mogą nie składać deklaracji rozliczeniowych co miesiąc, jak również nie składają raportów imiennych. Terminem opłacania składek i terminem złożenia deklaracji jest 10 dzień następnego miesiąca w przypadku osób opłacających składki tylko za siebie i 15 dzień następnego miesiąca, jeżeli składki opłacane są także za ubezpieczonych.

 • Jeżeli nasza oferta jest interesująca zadzwoń do nas, skorzystaj z chatu w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz maila poprzez poniższy formularz.

  Imię i nazwisko/nazwa firmy(wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przesyłanie oferty handlowej