Nowa upadłość konsumencka zaczenie obowiązywać już w styczniu

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Prezydent RP podpisał długo oczekiwaną zmianą ustawy prawo upadłościowe i naprawcze dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej, której głównym celem jest ułatwienie ogłaszania upadłości przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Osiągnięciu tego celu ma służyć m. in. umożliwienie prowadzenia postępowania upadłościowego także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, rezygnacja z […]