• W ramach obsługi prawnej kancelaria świadczy szeroko pojęte doradztwo w sprawach pozasądowych, a w szczególności:

  • redagujemy i analizujemy umowy,
  • prowadzimy korespondencję z kontrahentami, klientami, ubezpieczycielami organami administracji
  • prowadzimy monitoring wierzytelności i wysyłamy wezwania do zapłaty
  • doradzamy w zakresie rozwiazywania umów o pracę, realizacji zajęć komorniczych
  • przygotowujemy dokumentacje dla organów spółek handlowych w tym uchwały wspólników, uchwały zarządu lub rady nadzorczej, protokoły zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
  • sporządzamy analizy i opinie prawne
  • udzielamy na bieżąco porad prawnych pracownikom naszych klientów, a także obsługujących ich biurom rachunkowym i firmą kadrowo-płacowym

 • Z obsługi prawnej naszej kancelarii korzystają w szczególności:

  • firmy transportowe
  • apteki i producenci leków
  • firmy budowlane
  • firmy projektowe i architektoniczne
  • warsztaty samochodowe
  • przedsiębiorcy działający w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami
  • touroperatorzy

  ale nasza oferta obsługi prawnej kierowana jest do przedsiębiorców z każdej branży