• Prowadzenie postępowań sądowych dotyczących:

  • wydania nieruchomości, zaniechania naruszeń i roszczeń odszkodowawczych, immisji
  • roszczeń z tytułu przekroczenia granicy nieruchomości przy realizacji prac budowlanych
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • zasiedzenia nieruchomości
  • sporów w wykonywaniu zarządu przez współwłaścicieli –występowanie o zgodę sądu na wyrażenie na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu lub ustanowienie zarządcy
  • zniesienia współwłasności w tym także połączone z działem spadku lub podziałem majątku wspólnego w skutek, rozwodu lub separacji, a także znoszenie współwłasności gospodarstw rolnych
  • ustanowienia użytkowania wieczystego i służebności
  • ustanowienie służebności przesyłu
  • naruszenie posiadania

  Doradztwo w zakresie:

  • ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • ustawy o własności lokali
  • prawa spółdzielczego

  Doradztwo, opinie prawne, przygotowywanie umów i analiza umów dotyczących przenoszenia własności, najmu, dzierżawy.

  Dokonywanie zmian w księgach wieczystych nieruchomości.

 • Doradztwo w sprawach pozasądowych rozliczane jest ryczałtowo wg. uzgodnionej stawki za określoną czynność (pismo) albo według stawki za godzinę pracy. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne czynności zależy od ich skomplikowania i jest ustalane indywidualnie. Stawka za godzinę pracy wynosi 200 złotych plus podatek VAT. Rozliczenie następuje na podstawie zestawienia czasu pracy z dokładnością do 5 minut.

  Prowadzenie spraw sądowych i przed organami administracji rozliczane jest wg uzgodnionego dla danej sprawy wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie jest płatne w 50 % po wniesieniu pierwszego pisma i w 50 % po wyznaczeniu terminu rozprawy lub zakończeniu postępowania w danej instancji. Wynagrodzenie ryczałtowe jest ustalane za prowadzenie sprawy w jednaj instancji. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w kolejnych instancjach stanowi 50-75 % wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w pierwszej instancji.

  W sprawach o zapłatę istnieje możliwość uzależnienia wysokości wynagrodzenia od wyniku sprawy (sucess fee). Przy takim ustaleniu wysokości wynagrodzenia pobieramy jednak kwotę od 100 złotych netto niezależnie od wyniku sprawy.

  Porada prawna kosztuje 150 złotych brutto lub jest rozliczana zgodnie z czasem pracy.