Nowelizacja ustawy o drogach publicznych

W dniu 1 października 2014 roku została opublikowana ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany dotyczą zmiany zasad naliczania opłat w związku z przejazdem po drogach płatnych bez uiszczenia opłaty. Dotychczasowe zasady uiszczenia kar za brak opłaty za przejazd po […]