• prowadzenie spraw o zachowek po stronie powodowej lub pozwanej, w tym dochodzenie zachowku od osób obdarowanych przez spadkobiercę
  • doradztwo prawne dotyczące możliwości uniknięcia zapłaty zachowku
  • prowadzenie spraw o uznanie spadkobiercy za niegodnego
  • reprezentacja w sprawach o unieważnienie testamentu
  • prowadzenie spraw o dział spadku, w tym także łącznie z podziałem majątku wspólnego i zniesieniem współwłasności
  • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, jego zmianę lub uchylenie z powodu błędu. w tym także z udziałem osób zamieszkałych poza granicami
  • reprezentacja w sprawach o uznanie za bezskuteczne odrzucenia spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli
  • doradztwo w zakresie rozporządzeń testamentowych – testamentów, zapisów, zapisów windykacyjnych, poleceń, wydziedziczenia, powołania spadkobiercy z podstawieniem, ustanowienia wykonawcy testamentu, umów dotyczących spadków
  • reprezentacja w sprawach o zmniejszenie zapisów i poleceń
  • reprezentacja w sprawach o zapłatę długów spadkodawcy po stronie powodowej i pozwanej
  • przygotowywanie umów dotyczących spadku, w tym zbycia spadku
  • doradztwo w sprawach z zakresu podatków od spadków, zrzeczenia się dziedziczenie, zbycia spadku
  • dokonywanie wpisów w księgach wieczystych po zakończeniu spraw spadkowych

 • Pan Mecenas Jacek Kerplik jest osobą rzeczową i konkretną.

  Po ustaleniu wszelkich danych w konkretnej sprawie dąży do „załatwienia” sprawy jak najlepiej dla klienta.

  Częste konsultacje, nawet telefoniczne nie stanowią problemu, jeśli sprawa jest pilna, a są jeszcze jakieś wątpliwości do rozwiązania.

  Małecki

 • Na posiedzeniu 6 lutego 2015 roku Sejm uchwalił ustawił ustawę o zmianie kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego. Zmiany obejmują m. in. wprowadzenie możliwości składania przez spadkobierców wykazu inwentarza w razie przyjęcie spadu z dobrodziejstwem inwentarza oraz zasady odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego wykazu inwentarza. Ustawa została skierowana do Senatu.