Zmiany w prawie spadkowym

Na posiedzeniu 6 lutego 2015 roku Sejm uchwalił ustawił ustawę o zmianie kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego. Zmiany obejmują m. in. wprowadzenie możliwości składania przez spadkobierców wykazu inwentarza w razie przyjęcie spadu z dobrodziejstwem inwentarza oraz zasady odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego wykazu inwentarza. Ustawa została przekazana do Senatu.