Zasady – opinie

Formularz służący do dodawania opinii znajduje się po przy prawej krawędzi ekranu. Wymagamy, aby pod opinią znajdował się podpis taki jaki życzy sobie osoba dodająca opinię. Podpis nie może naruszać prawa i dobrych obyczajów.

Dane kontaktowe: Imię i nazwisko lub firma oraz adres e mail nie są publikowane wraz z opinią, ale służą jedynie do weryfikacji tożsamości osoby dodającej opinię oraz do kontaktu Kancelarii z osobą dodającą opinię. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w stopce strony internetowej.

Przy zamieszczeniu opinii prosimy o zachowanie rzeczowości i używanie sformułowań uwzględniających zamieszczenia opinii na stronie kancelarii adwokackiej.

Po dodaniu opinii wysyłamy na adres klienta kancelarii tekst opinii jaka będzie zamieszczona na stronie z prośbą o potwierdzenie treści opinii. W razie braku potwierdzenia w terminie 14 dni opinia nie zostanie opublikowana.

W każdym czasie mogą być zgłaszane zmiany w opinii.

Umieszczanie opinii jest dobrowolne i w każdym czasie osoba, która umieściła opinię może żądać jej usunięcia. W tym celu konieczne jest podanie danych kontaktowych, abyśmy w przypadku żądania usunięcia opinii mogli potwierdzić tożsamość osoby, która zgłasza żądanie usunięcia opinii.

Kancelaria nie zmienia treść opinii lub podpis, a jedynie zastrzega możliwość odmowy publikacji lub usunięcia opinii.

Z zastrzeżeniem pkt 8 nie będą usuwane opinie, które będą zawierały krytykę kancelarii.

Nie będą publikowane opinie, a opublikowane będą usuwane, jeżeli:

  • ich treść lub podpis będą naruszały prawo, dobre obyczaje albo sposób sformułowania będzie nieodpowiedni do charakteru strony internetowej

  • nie będą pochodziły od osoby, która korzystała z usług Kancelarii lub podane dane kontaktowe nie będą umożliwiały weryfikacji, czy opinia została dodana przez osobę korzystającą z usług kancelarii w tym nie będą zgodne z danymi podanymi przy zawieraniu umowy

  • osoba, która opublikowała opinię zażąda jej usunięcia
  • opinia będzie dodana w zakładce Opinie, która nie dotyczy usługi świadczonej przez Kancelarię albo jeżeli osoba zamieszczającą opinię nie zgodzi się na jej przeniesienie opinii do innej zakładki Opinie proponowane przez Kancelarię z uwagi na treść opinii

O odmowie zamieszczenia lub o usunięciu opinii wysyłamy informację na adres e mail wskazany przy dodawaniu opinii wraz z uzasadnieniem.

Na usunięcie opinii przysługuje prawo wniesienie reklamacji w dowolnej formie w terminie 7 dni od dnia poinformowania o usunięciu opinii. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni.