Gwarancja ceny

Zleć nam usługę rozliczaną zgodnie z czasem pracy, a zagwarantujemy, że niezależnie od tego jak dużo czasu poświęcimy na twoją sprawę zapłacisz nie więcej niż kwota zagwarantowana przy zawieraniu umowy. Jeżeli zrealizujemy usługę w czasie, krótszym od zagwarantowanego za usługę pobierzemy niższe wynagrodzenie.