Standardy

adwokatura polska

Nasza Kancelaria jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie. Uzyskanie tytułu zawodowego adwokata wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia zawodowego i zdania egzaminu państwowego,co gwarantuje wysoką jakość usług. Z przynależnością do samorządu adwokackiego łączy się także obowiązek przestrzegania zasad etyki adwokackiej oraz regulaminu wykonywania zawodu adwokata. Dzięki tym regulacjom oraz instytucji tajemnicy adwokackiej klienci kancelarii posiadają gwarancję jakości pomocy prawnej oraz bezpieczeństwa poufnych informacji, których nie są w stanie zagwarantować działające na rynku firmy prawnicze nie będące kancelariami adwokackimi lub radców prawnych. Z przynależnością do samorządu adwokackiego wiąże się także obowiązek posiadania obowiązkowej polisy ubezpieczenia OC opiewającej na kwotę nie niższą niż 100.000 EUR, które to ubezpieczenie zabezpieczenie roszczenia Klientów w razie błędów w sztuce.

 KIDP Pantone 534 [Converted]

Kancelaria przynależy do Krajowej Izby Doradców podatkowych, która jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich doradców podatkowych w Polsce. Przynależność do samorządu doradców podatkowych jest uzależniona od zdania egzaminu państwowego przez Krajową Komisją Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego powoływaną przez Ministra Finansów. Korzystanie z usług doradcy podatkowego. Przynależność do samorządu doradców podatkowych jest nie tylko wyróżnianiem, ale przede wszystkim potwierdzeniem, że osoba wykonująca zawód doradcy podatkowego posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, aby w sposób profesjonalny doradzać swoim klientom w kwestiach i obowiązków podatkowych. Korzystanie z usług doradcy podatkowego zabezpiecza przed ujawnieniem powierzonych mu informacji, gdyż są one objęte tajemnicą zawodową, którą nie są objęte osoby prowadzące księgi rachunkowe. Bezpieczeństwo klientów doradcy podatkowego zapewnia także obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także obowiązujące każdego doradcą podatkowego zasady etyki.

adic logo

Nasza kancelaria wychodzi naprzeciw coraz szerszej informatyzacji życia. W naszej pracy i w kontaktach z Klientami wykorzystujemy oprogramowanie Vicarius e-Kancelaria firmy ADIC.pl Systemy Informatyczne s.c., które oferuje szereg funkcjonalności poprawiających kontakt z kancelarią. Dzięki programowi Vicarius nasi Klienci mają dostęp do swoich spraw praktycznie z każdego miejsca i urządzenia pod warunkiem podłączenia do internetu, otrzymują automatyczne przypomnienia o terminach rozpraw, mają wgląd do prowadzonych elektronicznie akt swoich spraw, notatek o stanie spraw, czy rozliczeń finansowych. Oprogramowanie Vicarius zapewnia bezpieczeństwo informacji w kontaktach między Klientami i kancelarią dzięki systemowi loginów i haseł uniemożliwiających dostęp do informacji o sprawach osobom nieuprawnionym.