W dniu 23 października 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

Odwrócony kredyt hipoteczny jest nową instytucją w polskim prawie, która dotychczas była regulowana wyłącznie na podstawie umów zawieranych przez banki z klientami.Uchwalona przez Sejm ustawa, która ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw systematyzuje dotychczasowe praktyki banków. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego polega na tym, że spłata udzielonego […]