Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa w 2005 roku rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, którą ukończył zdanym egzaminem sędziowskim. W 2008 roku rozpoczął pracę w kancelarii adwokacko-radcowskiej, by w lipcu 2009 roku uzyskać wpis na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie i otworzyć własną kancelarię. W pracy kancelarii zajmuje się przede wszystkim stałą obsługą podmiotów gospodarczych, prawem spółek, zamówieniami publicznymi, prawem ubezpieczeniowym i farmaceutycznym w tym reprezentacją w sprawach sądowych dotyczących ww. dziedzin prawa. W 2015 roku zdał przez Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego egzamin na doradcę podatkowego i od 14 grudnia 2015 roku jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Posługuje się dobrze językiem angielskim i niemieckim. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szeregu szkoleń zarówno z zakresu podatków, jak i prawa. prace zawodową łączy z publikowaniem opracowań z zakresu prawa m. in. Prawo w diagramach. Kodeks pracy. Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Kodeks postępowania karnego z notatnikiem i orzecznictwem,