Branża ochrony środowiska i gospodarki odpadami

oczyszczalnia ścieków

 • Bieżące doradztwo prawne w stosowaniu przepisów:

  • Prawo ochrony środowiska
  • Ustawy o odpadach
  • Ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
  • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Ustawy o bateriach i akumulatorach
  • Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Ustawy o odpadach wydobywczych
  • Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Prawa zamówień publicznych

  Reprezentacja w sprawach o odpowiedzialność cywilną za oddziaływanie na środowisko

  Doradztwo i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uzyskiwania, zmiany i cofnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania odpadów, zbierania odpadów, przetwarzania odpadów

  Pomoc prawna w razie orzeczenia zakazu wykonywania działalności wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

  Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o nałożenia kar pieniężnych

  Doradztwo i sporządzanie opinii dotyczących korzystania ze środowiska

 • Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami w prawie dotyczących twojej działalności zapisz się na nasz darmowy Newsletter, a będziemy przesyłali na twój adres e mail informację o najnowszych zmianach w prawie oraz ważne informacje prawne dotyczące twojej działalności.