Branża farmaceutyczna

tabletki

 • Bieżące doradztwo prawne w stosowaniu przepisów:

  • Ustawy prawo farmaceutyczne
  • Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • Ustawy o wyrobach medycznych
  • Ustawy o działalności leczniczej

  Doradztwo prawne i prowadzenie postępowań dotyczących wydanie, zmiany danych stanowiących podstawę wydania , zmianę terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu produktu leczniczego

  Doradztwo i prowadzenie postępowań w zakresie uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie i import produktów leczniczych

  Reprezentacja w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczących m. in. zapłaty refundacji, niezasadnych potrąceń refundacji

  Prowadzenie postępowań przed Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w tym dotyczących reklamy działalności aptek

  Pomoc prawna w postępowaniach dotyczących wydania zezwoleń na otwarcie apteki ogólnodostępnej lub cofniecie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a także prowadzenie postępowań przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w takich sprawach

  Spory z pracownikami

  Prowadzenie postępowań przez samorządem zawodowym

  Reprezentacja i doradztwo prawne w sprawach o naruszenie znaków towarowych i praw własności przemysłowej dotyczących oznaczeń produktów leczniczych

  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  Doradztwo w zakresie zamówień publicznych

 • Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami w prawie dotyczących twojej działalności zapisz się na nasz darmowy Newsletter, a będziemy przesyłali na twój adres e mail informację o najnowszych zmianach w prawie oraz ważne informacje prawne dotyczące twojej działalności.